Biography

Anders Paulsson är en av dagens främsta sopransaxofonister. Hans mästerliga ton har inspirerat många tonsättare att skriva direkt för honom, men han är också själv tonsättare. Det har framförallt blivit många körverk som framförs världen över. Han har ett starkt miljöengagemang, och använder gärna sin arena för att sprida kunskap om tillståndet på vår planet, något som också avspeglar sig i hans kompositioner.

Intresset att skriva för kör härrör från tiden då Anders Paulsson gick i Adolf Fredriks Musikklasser. Därifrån fick han med sig den fyrstämmiga satsen. Det har blivit ett drygt 40-tal körsättningar, såväl originalkompositioner som omtyckta och personliga arrangemang av spirituals. En samlad bild av Paulssons körmusik får man på albumet "Hymn to Life" (CAP 21732) där S:t Jacobs Kammarkör sjunger under ledning av Gary Graden.
Anders Paulsson har också komponerat en rad körstycken, som knyter an till hans stora miljöengagemang; Danjugan Sanctuary, Deep Water Interlude, Subterranean Wail, Rising Seas, As Ice Was Melting, Oceans Rose etc.


Det har även blivit några verk i det större formatet, som Celebration Suite komponerat till 20-årsjubiléet för Sydafrika som demokrati.
Det har framgångsrikt spelats på Europas främsta konsertscener med sydafrikanska MIAGI Youth Orchestra tillsammans med Anders Paulsson själv på sopransaxofon. 

2017 kom tonpoemet Coral Symphony – Kumulipo Reflections som är baserat på den Hawaiianska skapelseberättelsen ’Kumulipo’. Verket kom till som en del av projektet Coral Guardians där musik möter vetenskap. Det beställdes av Hawai’i Symphony Orchestra och uruppfördes i Honolulu med JoAnn Falletta på pulten.

Anders Paulsson räknas som en av världens främsta sopransaxofonister och har samarbetat med många av dagens tonsättare. Rolf Martinsson, Anders Eliasson, Sven-David Sandström, Jörgen Dafgård, Nils Lindberg och Kalevi Aho är några av dem som skrivit konserter direkt för honom.


För mer information: www.anderspaulsson.com

Related Products