Broström's Garden of Earthly Delights

Fredag 12 april uruppförs Tobias Broströms nya orkesterverk The Garden of Earthly Delights i Gävle Konserthus. Verket är beställt av och komponerat för Gävle Symfoniorkester och ingår i ett samarbetsprojekt som utgår från offentlig konst i allmänhet och från Gävles offentliga konst i synnerhet.   The Garden of Earthly Delights is divided into three sets. There are also three of the artist Björn Warwa's large paintings which served as inspiration for the music and which will be displayed in the foyer of the concert hall. Björn Warwa's triptych has in turn borrowed inspiration in both format and content from the Dutch artist Hieronymus Bosch. And Tobias Broström has borrowed the title of his work from Bosch's imaginative triptych of the same name The Garden of Earthly Delights ( Garden of Desires in Swedish). The painting is believed to symbolize life in Paradise, on Earth and in Hell. Gävle Symfoniorkester uruppför The Garden of Earthly Delights under ledning av chefdirigenten Christian Reif, och tar sedan med verket på turné till Åland.